De gemeente Almelo zoekt naar een financieel haalbare bestemming voor het pand en de kavel. De mening van omwonenden is hierin erg belangrijk. Niet alleen omdat de schoollocatie letterlijk groot is, ook omdat de locatie jarenlang een bijzondere relatie heeft gehad met de buurt. Op deze pagina vindt u meer informatie over de randvoorwaarden voor herbestemming.

Op basis van een locatiescan en de inloopbijeenkomst in maart 2018 heeft de gemeente een aantal randvoorwaarden voor herbestemming gedefinieerd:

 • Randvoorwaarde 1: marktconforme opbrengst
  De opbrengst van park en kavel moet marktconform zijn.
 • Randvoorwaarde 2: toegevoegde waarde voor buurt
  Op basis van de inloopbijeenkomst zijn de volgende randvoorwaarden naar voren gekomen:

  • De herbestemming heeft meerwaarde voor de buurt wanneer er ruimte is voor een ontmoetingsplek;
  • De meningen over behoud van het pand zijn verdeeld; zowel ideeën waarbij het pand wordt behouden als gesloopt wordt, zijn haalbaar.
  • De initiatiefnemer moet parkeergelegenheid binnen het plangebied oplossen.

De invulling wat betreft toegevoegde waarde voor de buurt kan een initiatiefnemer scherper in beeld krijgen door de buurt bij het plan te betrekken.

Beperkingen locatie

Met een beetje fantasie zijn er veel nieuwe functies voor het pand en de kavel denkbaar. Wel is het als initiatiefnemer belangrijk rekening te houden met de woonomgeving en beperking van eventuele overlast voor omwonenden. Het gaat immers om een locatie direct aan een woonwijk gelegen. Nieuwe functies die veel geluid, stof, licht of (vracht)verkeer veroorzaken (zoals een fabriek of discotheek), liggen dan ook niet voor de hand.