Op deze pagina leest u meer over  de wijze waarop belanghebbenden en initiatiefnemers konden meedenken en meedoen tijdens het proces.

Procesparticipatie

Wilt u betrokken blijven bij de herbestemming van de oude schoollocatie en kavel? Dat kan! Op de nieuwspagina vindt u de actuele informatie over het proces.

Uitsnede van een foto van het huidige pand, waarop het logo van de school De Heemde te zien is, evenals wat raampartijen. Het beeld dient als sfeerbeeld.Indienen ideeën gesloten

Tot 16 september kon eenieder zijn/haar idee voor De Heemde indienen. Uit de inschrijvingen zijn in totaal  4 inschrijvingen geselecteerd die met hebben gestreden om als beste idee geselecteerd te worden. De uitslag is inmiddels bekend. Benieuwd? Hier leest u meer.

Bij de inschrijving moesten de deelnemers de volgende zaken indienen:

 • gegevens contactpersoon;
 • teamnaam;
 • introductie van de teamleden en rol bij uitvoering van idee;
 • een uitleg wat u (van de gemeente) nodig heeft om het idee tot een realiseerbaar plan te krijgen;
 • een omschrijving van het idee met eventuele illustraties;
 • een toelichting op de betekenis van het idee voor de buurt;
 • een toelichting op de duurzaamheid van het idee;
 • een toelichting op de haalbaarheid van het idee.

Voorwaarden inschrijving

De deelnemers hebben zich met de inschrijving geconformeerd  aan de volgende voorwaarden:

 • u kunt zich één keer inschrijven: het is dus niet mogelijk om zowel als individu als in teamverband in te schrijven, denk dus van tevoren goed na in welke combinatie u wenst in te schrijven;
 • u gebruikt voor de inschrijving het daarvoor bedoelde format en u dient deze voor de uiterste inschrijfdatum digitaal in;
 • u accepteert het proces en de beoordelingscriteria zoals benoemd op www.almelobuitendelijnen.nl;
 • u bent beschikbaar voor de ideeënexpositie en u bent bereid uw idee te presenteren;
 • u accepteert dat een eventuele aanwijzing als meest kansrijke idee geen definitieve selectie betekent;
 • over de uitslag van de voorselectie en de definitieve keuze van de winnaar wordt niet gecorrespondeerd;
 • u bent bereid om het plan in samenwerking met het college van burgemeester en wethouders verder uit te werken tot een concreet plan;
 • u bent niet de ‘eigenaar’ van uw idee. Mocht de gemeente er met u als winnaar niet uitkomen, dan mag het idee ook met een andere partij worden uitgewerkt;
 • de winnaar sluit binnen drie maanden een intentieovereenkomst met de gemeente om tot verdere uitwerking van het plan te komen.

Uitsnede van een foto van de inloopbijeenkomst op 7 maart, waarbij een aantal mensen te zien is in één van de lokalen, met op de achtergrond een schoolbord. Het beeld dient als sfeerbeeld.Voorselectie en ideeënexpositie

Het vervolgproces hing af van het aantal kansrijke inzendingen. Een jury maakte een voorselectie van alle inzendingen. Er waren in totaal twee scenario’s mogelijk. Als snel werd duidelijk dat het eerste scenario zou gelden:

 1. Veel (kwalitatief goede) inzendingen: bij veel goede inzendingen, selecteert de jury de vijf beste inzendingen. Zij mogen tijdens de Ideeënexpositie hun plan toelichten. De buurt mag stemmen op zijn/haar favoriete idee. De voorkeur van het publiek wordt samen met het oordeel van de jury voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college zal uiteindelijk het meest kansrijke idee selecteren en met de initiatiefnemers tot verdere uitwerking over gaan.
 2. Weinig (kwalitatief goede) inzendingen: Als er weinig (goede) inzendingen zijn en het gemeentelijk beoordelingsteam eenvoudig en goed onderbouwd het meest kansrijke idee kan selecteren, dan gaan we met dit plan de verdere haalbaarheid verkennen. De Ideeënexpositie met publieksstemming komt dan te vervallen.

Criteria voorselectie

Aan de ideeënexpositie konden maximaal 4 inschrijvingen deelnemen. De ideeënexpositie vindt plaats op 22 november. Hier leest u meer over deze expositie. Een jury maakte uit alle inschrijvingen een voorselectie. De inschrijvingen werden beoordeeld op basis van onderstaande criteria. Per criterium kon u een aantal punten ontvangen (10 punten bij een uitstekende score, 7 punten bij een goede score, 4 punten bij een matige score of 1 bij een slechte score). Onvolledige inschrijvingen werden niet beoordeeld en vielen af. Ook dienden de ideeën een minimale score van 50% te halen om door de voorselectie te kunnen komen.

Criteria en wegingsfactoren:

 • De mate waarin het een compleet idee betreft: voor het gehele plangebied, een compleet team van investeerders, buurtbewoners, ondernemers en visionairs dat bij het plan betrokken is en de mate waarin u de gemeente nodig heeft voor de realisatie van uw idee (25%)
 • De betekenis van het idee voor de buurt (25%)
 • De haalbaarheid van het idee (25%)
 • De duurzame invulling van de locatie (25%)
 • Plus een bonus van 5 punten voor het meest verrassende idee.