Team ‘Samen de Heemde’ heeft plannen voor het herontwikkelen van het voormalige schoolgebouw De Heemde naar 8 energieneutrale koopappartementen. De gemeente zocht een nieuwe functie voor het pand aan de Henriëtte Roland Holstlaan. Inwoners en andere geïnteresseerden droegen 17 ideeën aan. Een vakjury nomineerde er vier waaruit de buurt en de jury een favoriet mochten kiezen.

Randvoorwaarden die de gemeente stelt aan de herontwikkeling zijn een marktconforme opbrengst en een toegevoegde waarde voor buurt. ‘Samen de Heemde’, een initiatief van Knuif Bouwcombinatie uit Almelo, wil van de oude school een inspirerende woonomgeving maken en een ontmoetingsplek voor de buurt. Gemeente en team Samen de Heemde werken nu naar een koopovereenkomst toe. Binnen drie maanden moet daarover meer duidelijk zijn. Het voornemen is een avond te organiseren waarop de buurt kan meedenken over de uitwerking van de plannen.

Favoriet
De 4 keuzecriteria waaraan de ideeën getoetst zijn waren: compleetheid van het idee, nieuwe betekenis voor de buurt, haalbaarheid van het idee en een duurzame bestemming. De buurt kon met stemkaarten een favoriet kiezen. 29 omwonenden reageerden daar op en hadden een voorkeur voor twee ideeën waaronder het plan van team Samen De Heemde. Dat plan kreeg ook de voorkeur van de vakjury.

Omgevingsvisie
In het kader van de in te voeren Omgevingswet en als onderdeel van de op te stellen Omgevingsvisie startte de gemeente in 2018 met de pilot De Heemde. Doel was te experimenteren met participatieprocessen en tegelijk een financieel haalbare bestemming te vinden voor het pand. De
buurt kon op meerdere manieren meedoen in het traject. Bijvoorbeeld door in het buurtgesprek punten die van belang voor de herontwikkeling zijn aan te dragen. Welke kansen zien omwonenden voor het pand? En welke functie zien zij juist wel of niet zitten? Ook konden omwonenden zelf
ideeën indienen. Uiteindelijk konden inwoners hun voorkeur aangeven voor één van de genomineerde voorstellen. Hun voorkeur telde even zwaar mee als die van de vakjury.