Sfeerbeeld van de inloopbijeenkomst op 7 maart. Op de afbeelding zijn bezoekers van de bijeenkomst te zien die met elkaar in gesprek zijn en informatie van de informatieborden aflezen.Van dansschool tot appartementencomplex, van zorgwoningen voor ouderen tot multifunctioneel centrum. Dit is slechts een greep van de toekomstbeelden die voorbij kwam tijdens de inloopbijeenkomst over de Heemde (voor velen bekend als Prinses Marijkeschool) op 7 maart. Wij willen u allereerst hartelijk danken voor uw komst!

Naast mogelijke initiatiefnemers waren er ook veel buurtbewoners en oud-leerlingen van de school aanwezig. Ook nabijgelegen ondernemers en maatschappelijke organisaties waren benieuwd naar de toekomst van de school en kwamen sfeer proeven tijdens de inloopbijeenkomst. Dit maakt dat wij vanuit allerlei invalshoeken informatie hebben opgehaald. Dit was ook precies ons doel van deze eerste bijeenkomst!

Vervolgproces

Velen van u vroegen naar het vervolgproces. De invulling van dit proces is nog niet bepaald. We begrijpen dat dit soms lastig is, want u wilt graag weten wanneer u uw initiatief kan indienen. Of wanneer u als buurtbewoner concreet kan meepraten over mogelijke invullingen van de locatie. Juist omdat we de ruimte willen geven aan uw meningen en ideeën is het proces nu nog niet vastgelegd. Zo kunnen we flexibel zijn, even afremmen wanneer extra contact nodig is of juist gas geven wanneer er een gemeenschappelijk beeld is.

Juist door deze flexibiliteit vinden we het belangrijk om geregeld contact met u te hebben. Soms digitaal, soms tijdens een bijeenkomst. Dit is daarom pas de eerste nieuwsbrief, er zullen er nog vele volgen. Bijvoorbeeld wanneer onze projectwebsite, met verslag van de eerste bijeenkomst, gereed is. Of wanneer er een nieuwe bijeenkomst gaat plaatsvinden. Wij kijken er in ieder geval naar uit om contact met u te houden en samen de toekomst van het oude schoolgebouw vorm te geven!