Sinds 2012 wordt de het pand antikraak bewoond. Het pand en kavel zijn van de gemeente. Het is duidelijk dat het pand in de toekomst niet opnieuw een school wordt. Daarom zoekt de gemeente naar een nieuwe functie voor het pand en de gehele kavel. Op deze pagina vindt u informatie over de opgave.

Financieel haalbaar en meerwaarde

De gemeente Almelo zoekt naar een financieel haalbare herbestemming van het pand en de kavel. Daarnaast biedt de herbestemming van het pand kansen voor het toevoegen van meerwaarde aan de wijk. De mening van omwonenden is hierin erg belangrijk. Op basis van een locatiescan en de inloopbijeenkomst in maart 2018 heeft de gemeente een aantal doelen voor de herbestemming gedefinieerd:

 • Randvoorwaarde 1: marktconforme opbrengst
  De opbrengst van park en kavel moet marktconform zijn.
 • Randvoorwaarde 2: toegevoegde waarde voor buurt
  Op basis van de inloopbijeenkomst zijn de volgende randvoorwaarden naar voren gekomen:

  • De herbestemming heeft meerwaarde voor de buurt wanneer er ruimte is voor een ontmoetingsplek;
  • De meningen over behoud van het pand zijn verdeeld; zowel ideeën waarbij het pand wordt behouden als gesloopt wordt, zijn haalbaar.
  • De initiatiefnemer moet parkeergelegenheid binnen het plangebied oplossen.

Beperkingen locatie

Met een beetje fantasie zijn er veel nieuwe functies voor het pand en de kavel denkbaar. Wel is het als initiatiefnemer belangrijk rekening te houden met de woonomgeving en beperking van eventuele overlast voor omwonenden. Het gaat immers om een locatie direct aan een woonwijk gelegen. Nieuwe functies die veel geluid, stof, licht of (vracht)verkeer veroorzaken (zoals een fabriek of discotheek), liggen dan ook niet voor de hand.

Participatie

De gemeente Almelo vindt het belangrijk dat omwonenden en andere geïnteresseerden meedenken en praten over het pand en de kavel. De nieuwe bestemming van het pand moet passen bij de buurt. Direct bij de aftrap van het proces zijn daarom bewoners uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe invulling van het plan. Gedurende het proces hebben diverse buurtbijeenkomsten plaatsgevonden. Tenslotte mocht buurtbewoners met een stemkaart hun voorkeur uitspreken.

Proces